มนุษย์ต่างวัยได้รับรางวัล สื่อมวลชนดีเด่น CATHOLIC MEDIA AWARDS 2022

นี่เป็นอีกรางวัลหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจและนำมาซึ่งกำลังใจในการทำงานครับ
“มนุษย์ต่างวัย” ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น CATHOLIC MEDIA AWARDS ครั้งที่ 39 ประจำปี 2565 เป็นรางวัลพิเศษ “เพจ Facebook คอนเทนต์สร้างสรรค์เพื่อครอบครัว" ในโอกาส “ปีครอบครัว - Year of Amoris Laetitia”ทีมงานมนุษย์ต่างวัย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการฯ จัดงานทุกท่าน รวมถึงขอบคุณ ลุงป้า ตายาย และทุกๆ ครอบครัวที่มอบเรื่องราวที่เปี่ยมด้วยพลังและแรงบันดาลใจให้เราได้มีโอกาสนำเสนอนะครับสำหรับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น CATHOLIC MEDIA AWARDS จัดขึ้นโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยร่วมกับ
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และ วิทยาลัยแสงธรรม เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้สร้างสรรค์สื่อที่ดี มีคุณค่า ส่งเสริมคุณธรรมคุณค่าชีวิตมนุษย์ (Human Value) ศักดิ์ศรี (Human Dignity) ความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตครอบครัว (Family Life) และการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างสันติ อันจะนำความเข้มแข็งสู่สังคม และสถาบันครอบครัวไทย มนุษย์ต่างวัยได้รับรางวัล สื่อมวลชนดีเด่น CATHOLIC MEDIA AWARDS 2022

  • วัน - เวลา


RELATED