มนุษย์ต่างวัย Podcast EP.2 : คุยกับ "นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์" เรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และการุณยฆาต

19 กรกฎาคม 2563 | listen : มนุษย์ต่างวัย Podcast


มนุษย์ต่างวัย Talk กับ ประสาน อิงคนันท์ ชวนคุยกับ "หมอที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี!!!" นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ทั้งเรื่องเบา ๆ ของชีวิตฝาแฝด และเรื่องหนัก ๆ อย่างการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และการุณยฆาต


ตอนอื่นๆ