มนุษย์ต่างวัย Podcast EP.9 : คุยกับ นุ่น-ศิรพันธ์ และ ท็อป-พิพัฒน์ ในวันที่ตัดสินใจ "ไม่มีลูก"

listen : มนุษย์ต่างวัย Podcast

มนุษย์ต่างวัย Talk กับ ประสาน อิงคนันท์ EP.9 คุยกับ คู่รักสาย ECO นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา และ ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ที่ตัดสินใจว่าจะ "ไม่มีลูก" และเริ่มต้นลงมือออกแบบชีวิตเพื่อให้พร้อมในวันที่ต้องแก่ชรากันเพียงลำพัง ทั้งการวางแผนเงินออม การวางแผนเรื่องที่อยู่อาศัย และการดูแลสุขภาพกายและใจ  

ตอนอื่นๆ