'ลุงสง่า' ปลูกต้นชวนชมมูลค่า 1 ล้านบาท

12 มิถุนายน 2562 | watch : WORK & BUSINESS

"โลกนี้ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราสนใจเรียนรู้" นี่คือมุมมองความคิด ของคุณลุงสง่าชัย วัย 70 ปี ผู้ที่เข้าสู่วงการนักปลูก นักแข่งขันต้นชวมชมสวยงาม เพียงเพราะความชอบ จากความชอบ ก็กลายเป็นสนใจ สนใจเรียนรู้และไม่หยุดที่จะฝึกฝน จนทำให้คุณลุงสามารถปลูก เลี้ยงดู และตกแต่งต้นชวนชมให้สวยงาม จนปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านบาท 

RELATED