สุขกำลังดี Podcast EP.5 : ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย หลังจากผ่านจุดวิกฤต

watch : SERIES

[สุขกำลังดี Podcast]
“การนอนโรงพยาบาล 7 วันสำหรับผู้สูงอายุถือว่าไม่ใช่เล่น ๆ เพราะแต่ละวันที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาล ร่างกายต้องต่อสู้กับตัวโรค ร่างกายต้องดึงทรัพยากรทั้งหมดออกมาสู้ให้ผ่านพ้นวิกฤตไป อาจทำให้ความสามารถของร่างกายถดถอยได้”

เมื่อผู้สูงวัยต้องรักษาโรคที่โรงพยาบาลนาน ๆ แม้ว่าอาการของโรคจะรักษาได้แล้ว แต่สิ่งสำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้ คือการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ ซึ่งอาจใช้เวลามากถึง 2 เท่าของการนอนโรงพยาบาล เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงเท่าเดิม เพราะหากชะล่าใจ หรือปล่อยไว้เพราะคิดว่ารักษาโรคหายแล้ว อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน หรือร่างกายถดถอยจนสุดท้ายอาจจะต้องกลับมาโรงพยาบาลอีกครั้ง

“สุขกำลังดี” พอดแคสต์ชวนเก้า - วรเกียรติ นิ่มมาก จากเพจตายายสอนหลาน บอกเล่าประสบการณ์ฟื้นฟูร่างกาย หลังจากป่วยขั้นวิกฤต ร่วมกับ ผศ. พญ.พวงแก้ว ธิติสกุลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เกี่ยวกับความสำคัญของการดูแลผู้สูงวัยในระยะฟื้นฟู และวิธีการดูแลผู้สูงวัยหลังกลับไปอยู่ที่บ้าน

รับฟังเรื่องราวเต็ม ๆ ได้ทาง "สุขกำลังดี" พอดแคสต์อุ่น ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตดี ๆ แบบไม่จำกัดอายุ โดยศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED