THE O IDOL : "ลุงณรงค์" วัย 73 ปี ชาวนาแห่ง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ปราชญ์ชาวบ้านแชมป์ว่าว 7 สมัย

watch : SERIES

'ลุงณรงค์' วัย 73 ปี ชาวนาแห่ง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ปราชญ์ชาวบ้านแชมป์ว่าว 7 สมัย ที่เดินสายแข่งว่าวไปทั่วประเทศ วิถีชีวิตของชาวนาภาคอีสานที่ผูกพันกับการเล่นว่าว เพื่อเสี่ยงทายฟ้าฝนในแต่ละฤดูกาลทำนา ยิ่งว่าวลอยติดลมตลอดทั้งคืนฝนฟ้าก็จะเป็นใจให้ทำไร่ทำนาได้อย่างสบายใจ พืชพรรณในไร่นาอุดมสมบูรณ์

ลุงณรงค์เริ่มเล่นว่าวมาตั้งแต่จำความได้และยังคงรักการละเล่นว่าวมาจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยเปลี่ยน และยังส่งต่อความชอบ ถ่ายทอดวิชาทำว่าวอีสานให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อสืบสานประเพณีการละเล่นว่าวอีสานให้คงอยู่ต่อไปจนถึงรุ่นลูกหลาน 

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED