คุยกับ นพ.อุดม คชินทร ในวันที่สถานการณ์โรคโควิด -19 ยังน่าเป็นห่วง เพื่อให้เราเข้าใจโรคอุบัติใหม่ชนิดนี้อย่างถูกต้อง

watch : SOCIAL

        

มนุษย์ต่างวัย คุยกับ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในวันที่สถานการณ์โรคโควิด -19 ยังน่าเป็นห่วง เพื่อให้เราเข้าใจโรคอุบัติใหม่ชนิดนี้ อย่างถูกต้อง พร้อมแนะแนวทางดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และหาคำตอบว่า อะไรคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราผ่านสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ไปได้ 

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED