คุยกับ นพ.อุดม คชินทร ในวันที่สถานการณ์โรคโควิด -19 ยังน่าเป็นห่วง เพื่อให้เราเข้าใจโรคอุบัติใหม่ชนิดนี้อย่างถูกต้อง

27 มีนาคม 2563 | watch : SOCIAL

        

        มนุษย์ต่างวัย คุยกับ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในวันที่สถานการณ์โรคโควิด -19 ยังน่าเป็นห่วง เพื่อให้เราเข้าใจโรคอุบัติใหม่ชนิดนี้ อย่างถูกต้อง พร้อมแนะแนวทางดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และหาคำตอบว่า อะไรคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราผ่านสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ไปได้ 

RELATED