ผอ. โรงเรียนยอดนักสู้ กับวิชากอบกู้โรงเรียน

24 กันยายน 2563 | watch : SOCIAL


นี่คือโรงเรียนบ้านแสนสุข ที่ในอดีตไม่ได้แสนสุขอย่างที่คิด เพราะเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ที่มีแต่ซากเก่า ผุพัง และมีนักเรียนเหลือไม่ถึง 40 คน กับครูเพียง 4 คน และโรงเรียนกำลังจะถูกยุบเลิก ทำให้หน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

มนุษย์ต่างวัย พาไปรู้จักกับการใช้วิชาพึ่งตนเอง ของ ผอ.บรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการยอดนักสู้แห่งโรงเรียนบ้านแสนสุข ที่ต่อสู้ทุกวิถีทาง เพื่อไม่ให้โรงเรียนถูกยุบ ทั้งหาทุนเรียนฟรี สอนวิชาการสร้างอาหารให้เด็ก และสร้างรายได้ให้โรงเรียน ในการจ้างครูและบูรณะโรงเรียน จนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจของชุมชน ส่งลูกหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น ทำให้โรงเรียนนี้ แสนจะเต็มไปด้วยความสุข เพราะมีวิชาพึ่งตนเองติดตัวกันทุกคน


RELATED