ภัณฑารักษ์วัยเก๋า

7 สิงหาคม 2562 | watch : SOCIAL

ครั้งแรกกับการสร้างภัณฑารักษ์รุ่น60 หรือนักเล่าเรื่องสูงวัยในพิพิธภัณฑ์ เพื่อเปลี่ยนบทบาทจากผู้ชมเป็นผู้เล่าเรื่อง ถ่ายทอดเรื่องราว 121 ปี ราชดำเนิน มิวเซียมสยามจัดอบรมโครงการ Young เฟี้ยว ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป หรือหนุ่มสาว ยุคเบบี้บูมเมอร์ โดยได้ฝึกทักษะการถ่ายภาพเล่าเรื่องและถ่ายทอดเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์ ผ่านการจัดนิทรรศการขนาดย่อม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการแสดงออก แสดงศักยภาพ และความคิดเห็น “เพราะคนทุกวัย มีคุณค่า และศักยภาพเสมอ”

RELATED