มนุษย์ต่างแดน Episode 02 : 'คุณลุงขนมปัง' ไอเดียแก้ไขปัญหาสังคมสูงวัยในญี่ปุ่นที่ทั้งอบอุ่นและอร่อย

listen : มนุษย์ต่างวัย Podcast


มนุษย์ต่างแดนอีพีนี้จะพาไปส่องสังคมสูงวัยในญี่ปุ่นกับเรื่องราว “คุณลุงขนมปัง” ไอเดียน่ารักๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมสูงวัยในญี่ปุ่นที่ทั้งอบอุ่น และอร่อย

ที่ประเทศญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังในที่พักของตนเองมากขึ้นทุกปี นำไปสู่การ ‘เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยว’ หรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ‘โคโดคุชิ’ กว่าจะมีคนรับรู้เวลาก็ผ่านไปหลายสัปดาห์ หลายเดือนหรือหลายปีและตามสถิติบอกว่าผู้เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง แม้ว่าในญี่ปุ่นหญิงสูงวัยจะอยู่เพียงลำพังมากกว่าผู้ชายก็ตาม

โครงการ “คุณลุงขนมปัง” นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จึงเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายไปที่กลุ่มชายชราที่ใช้ชีวิตเพียงลำพัง ที่มาของโปรเจคที่ฟังดูแล้วหอม นุ่ม อร่อย มีที่มาอย่างไร มนุษย์ต่างแดนจะเล่าให้ฟัง 

ตอนอื่นๆ