มนุษย์ต่างแดน Episode 04 : ความสำเร็จในการใช้ Soft Power ผ่านสื่อบันเทิงเกาหลีสู่การชี้ทิศทาง 'สังคมสูงวัย'

listen : มนุษย์ต่างวัย Podcast


ประเทศเกาหลีใต้ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ Soft Power ผ่านสื่อบันเทิง ซีรีส์เกาหลี ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์เรื่องดัง จนทำให้เกิดกระแสเกาหลีฟีเวอร์ขึ้น จนกระแสของอาหารเกาหลี เครื่องสำอางค์ การท่องเที่ยวได้รับความนิยมอย่างมาก แต่การใช้ Soft Power ของเกาหลีใต้นั้น ไม่ได้ใช้เพื่อกระตุ้นยอดขายเท่านั้น แต่ยังใช้เพื่อกระตุ้นความคิดและชี้นำมุมมองของคนในสังคมด้วยว่าสังคมเกาหลีใต้ควรจะเป็นไปในทิศทางไหน และเรื่อง “สังคมสูงวัย” ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้หยิบยกขึ้นมาบอกเล่าให้คนในสังคมได้มองเห็นผู้สูงวัย ผ่านซีรีส์เกาหลีหลายๆ เรื่องที่กำลังค่อยๆ ขับเคลื่อนมุมมองที่มีต่อผู้สูงวัย ให้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น ใครที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีมาวิเคราะห์เรื่องราวไปด้วยกัน เพื่อหาคำตอบว่าซีรีส์เรื่องนี้กำลังจะบอกอะไรกับเรา   

ตอนอื่นๆ