มนุษย์ต่างแดน Episode 05 : “เหยียดอายุ” อคติระหว่างวัยที่ไม่มีใครต้องการ

listen : มนุษย์ต่างวัย Podcast


“แก่แล้วเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ไม่ทันแล้ว”
“เป็นคนแก่ก็ไม่มีแรงเป็นธรรมดา”
“รับสมัครงานจำกัดอายุไม่เกิน 35 ปี”
“เด็กสมัยนี้ไม่มีมารยาท”
“เป็นเด็กเป็นเล็กจะไปรู้อะไร”

ประโยคเหล่านี้กำลังบอกถึงการมีทัศนคติแบบ “เหยียดอายุ” เป็นการมองแบบเหมารวม มีอคติ และเลือกปฏิบัติต่อใครก็ตาม
โดยตัดสินจากการเอา ‘อายุ’ เป็นตัวตั้ง โดยมองข้ามความสามารถ หรือความเป็นมนุษย์ของคนๆ นั้นไป นี่คือสิ่งที่เรียกว่าการเหยียดอายุเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การเสียสิทธิทางสังคมที่อาจจะกระทบกับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้ และการเหยียดวัยไม่ใช่ปัญหาที่เราจะหลับหูหลับตาได้อีกต่อไป เพราะองค์การอนามัยโลกได้ออกมาเรียกร้องให้มีการดำเนินการเร่งด่วน เพื่อต่อสู้กับการเหยียดอายุที่เป็นดังโรคร้ายที่ระบาดในสังคม

หากใครคิดว่า ‘การเหยียดเพศ’ หรือ ‘เหยียดเชื้อชาติ’เป็นปัญหา การเหยียดอายุก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามไปเช่นกัน

ตอนอื่นๆ