มนุษย์ต่างแดน Episode 03 : Nordic theory of love ทฤษฎีความรักของชาวนอร์ดิกที่เชื่อว่า "รักแท้จะเกิดขึ้นได้ ถ้าประเทศมีรัฐสวัสดิการ"

listen : มนุษย์ต่างวัย Podcast


Episode 03 : Nordic theory of love ทฤษฎีความรักของชาวนอร์ดิกที่เชื่อว่า “รักแท้จะเกิดขึ้นได้ ถ้าประเทศมีรัฐสวัสดิการ”

นิยามความรักของคุณเป็นแบบไหน?
บางคนอาจมองว่าถ้าเราจะมองหาความรักดีๆ หรือมีคู่รักที่ดี ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ ขยันทำงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้ครอบครัวได้มีกินมีใช้อย่างมีความสุข เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีไปด้วยกัน แต่นิยามของความรักของชาวนอร์ดิกนั้นแตกต่างออกไป

Nordic theory of love เป็นทฤษฎีความรักของชาวนอร์ดิกที่เชื่อว่าความรักที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเราเป็นอิสระต่อกัน ไม่มีใครต้องรับผิดชอบชีวิตของใคร เพราะ "รัฐ" มีหน้าที่รับผิดชอบให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดี เนื่องจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกนั้นขึ้นชื่อเรื่องรัฐสวัสดิการที่ดีที่สุด ทำให้ไม่ต้องมีใครเป็นหนี้บุญคุณของใคร ไม่ต้องกังวลเรื่องความมั่นคง นั่นหมายความว่าความรักที่เกิดขึ้นนั้นจึงเป็นความรักที่แท้จริง ไม่ได้รักเพราะเป็นหน้าที่ต้องตอบแทน หรือรักเพราะต้องการมีครอบครัวมาช่วยเกื้อหนุนชีวิต แต่หลายคนสงสัยว่าความรักในรูปแบบนี้จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวห่างเหิน เพราะเราไม่จำเป็นต้องดูแลกันหรือไม่แล้วแบบนี้จะเรียกว่าเป็นครอบครัวได้จริงหรือ?

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ตอนอื่นๆ