ถอดสูตรการทำธุรกิจยุคนี้ให้รอดฉบับเถ้าแก่อายุไม่น้อย