เกษตรหลังเกษียณเป็นจริงหรือแค่ฝัน


เนื้อหาการอบรม

 • แชร์ประสบการณ์เจาะลึกการทำเกษตรหลังเกษียณ
 • ไอเดียการทำเกษตรยุคใหม่ ทำแบบไหน ต้องมีที่ดินหรือไม่
 • เข้าใจเรื่องต้นทุน ความเสี่ยง โอกาสของการทำการเกษตรหลังเกษียณ
 • การเตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนเริ่มต้นอาชีพเกษตรกร 

วิทยากร


คุณธีระพล จันทวงษ์ เจ้าของไร่จันทวงษ์ ที่เตรียมตัวล่วงหน้าถึง 10 ปี เพื่อทำเกษตรหลังเกษียณจนสามารถสร้างรายได้หลักแสน


คุณวิลาศ จุลกัลป์ จากอดีตล่ามแปลภาษาสู่การเป็นเกษตรกรที่ปลูกดอกไม้กินได้ และนำดอกไม้มารังสรรค์เป็นเมนูจากดอกไม้กินได้จนได้รับรางวัลจาก Thai SELECT


คุณสกุลตลา วิจิตร ผู้ร่วมก่อตั้ง Go Organics กลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรทั่วประเทศ 

ถอดบทเรียน


"วัยนี้วัยดี" Mini Talk ครั้งที่ 2 เจาะลึกเส้นทางการเป็นเกษตรกรหลังเกษียณ

 • วัน - เวลา

  9 ตุลาคม 2564

  13.00-14.30 น.

 • สถานที่จัดงาน

  zoom


+ ADD TO CALENDAR 2021-10-09 2021-10-09 Asia/Bangkok "วัยนี้วัยดี" Mini Talk ครั้งที่ 2 เจาะลึกเส้นทางการเป็นเกษตรกรหลังเกษียณ สสส. ร่วมกับ มนุษย์ต่างวัย ทำโครงการ “วัยนี้ วัยดี” โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนวัยเกษียณ โดยชวนผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือลูกๆ หลานๆ ที่มาพร้อมกับผู้สูงวัยในครอบครัว ที่กำลังมองหาอาชีพหลังเกษียณ มาล้อมวงฟัง ตั้งวงคุย ว่ามีอาชีพไหนที่คนวัยเกษียณทำได้บ้าง ใน “วัยนี้วัยดี” Mini Talk ที่จะเจาะลึก 8 เส้นทางอาชีพสำหรับคนวัยเกษียณ โดยผู้มีประสบการณ์จริงและผู้เชี่ยวชาญที่จะแนะแนวเส้นทางการเริ่มต้นอาชีพหลังเกษียณว่า เริ่มอย่างไร ใช้เงินเท่าไร เป็นจริงแค่ไหน

SPEAKER

ประสาน อิงคนันท์

Host

ธีระพล จันทวงษ์

Speaker

เจ้าของไร่จันทวงษ์ ที่เตรียมตัวล่วงหน้าถึง 10 ปี เพื่อทำเกษตรหลังเกษียณ

วิลาศ จุลกัลป์

Speaker

อดีตล่ามแปลภาษาสู่การเป็นเกษตรกรที่ปลูกดอกไม้กินได้

สกุลตลา วิจิตร

Speaker

ผู้ร่วมก่อตั้ง Go Organics กลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรทั่วประเทศ

RELATED