เนื้อหาการอบรม

  • แชร์ประสบการณ์เจาะลึกการทำเกษตรหลังเกษียณ
  • ไอเดียการทำเกษตรยุคใหม่ ทำแบบไหน ต้องมีที่ดินหรือไม่
  • เข้าใจเรื่องต้นทุน ความเสี่ยง โอกาสของการทำการเกษตรหลังเกษียณ
  • การเตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนเริ่มต้นอาชีพเกษตรกร

วิทยากร


คุณธีระพล จันทวงษ์ เจ้าของไร่จันทวงษ์ ที่เตรียมตัวล่วงหน้าถึง 10 ปี เพื่อทำเกษตรหลังเกษียณจนสามารถสร้างรายได้หลักแสน

คุณวิลาศ จุลกัลป์ จากอดีตล่ามแปลภาษาสู่การเป็นเกษตรกรที่ปลูกดอกไม้กินได้ และนำดอกไม้มารังสรรค์เป็นเมนูจากดอกไม้กินได้จนได้รับรางวัลจาก Thai SELECT

คุณสกุลตลา วิจิตร ผู้ร่วมก่อตั้ง Go Organics กลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรทั่วประเทศ

ถอดบทเรียน

Other Activities

ชีวิตซีซัน 2 ห้องเรียนปั้นธุรกิจ (เพื่อรองรับสังคมสูงวัย) ให้กลายเป็นจริง

  • 14 ธันวาคม - 25 ธันวาคม 2566
  • 13.00 - 17.00 น.
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ
  • ปิดรับสมัคร รายละเอียด