เนื้อหา

 • สถานการณ์แรงงานผู้สูงวัยในสถานประกอบการ
 • เจาะลึกเส้นทางการกลับเข้าสู่การทำงานของผู้สูงวัยจากเสียงของผู้ประกอบการ
 • แชร์ประสบการณ์การทำงานจริงจากผู้สูงวัยที่มีโอกาสกลับเข้าสู่การทำงานประจำ

วิทยากร


ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร   นักวิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณอัญชลี เทียนศิริ   ผู้จัดการส่วนบริหารความยั่งยืน ‘คาเฟ่อเมซอน’ (Café Amazon)

ตัวแทนจากโครงการ Young Smart   บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ลุงดม ศรชัย อุปรมัย พนักงาน IKEA แผนก Sales วัย 74 ปี   อดีตผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ตัดสินใจกลับเข้าสู่การทำงานประจำ

ป้าแอ๊ด สิริมา เนื่องนิยม อดีตพนักงานวัยเกษียณ วัย 64 ปี   แผนกแนะนำและจัดเรียงสินค้า ‘โครงการ 60 ยังแจ๋ว’ เทสโก้ โลตัส

ถอดบทเรียน

Other Activities

ปั้นธุรกิจ (เพื่อรองรับสังคมสูงวัย) ให้กลายเป็นจริง ต้องเริ่มธุรกิจอย่างไรให้ไปต่อและยั่งยืนได้ – ชีวิตซีซัน 2

 • วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
 • เวลา 13.00 - 17.00 น.
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ
 • ปิดรับสมัคร รายละเอียด

บรรยากาศกิจกรรม ‘ดูหนังฟังทอล์ก’ พื้นที่สนทนาผ่านการดูหนังของคนต่างวัย

 • วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
 • เวลา 13.00-15.30 น.
 • ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
 • ปิดรับสมัคร รายละเอียด

ชีวิตซีซัน 2 ห้องเรียนปั้นธุรกิจ (เพื่อรองรับสังคมสูงวัย) ให้กลายเป็นจริง

 • 14 ธันวาคม - 25 ธันวาคม 2566
 • 13.00 - 17.00 น.
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ
 • ปิดรับสมัคร รายละเอียด