เนื้อหา

  • สถานการณ์แรงงานผู้สูงวัยในสถานประกอบการ
  • เจาะลึกเส้นทางการกลับเข้าสู่การทำงานของผู้สูงวัยจากเสียงของผู้ประกอบการ
  • แชร์ประสบการณ์การทำงานจริงจากผู้สูงวัยที่มีโอกาสกลับเข้าสู่การทำงานประจำ

วิทยากร


ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร   นักวิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณอัญชลี เทียนศิริ   ผู้จัดการส่วนบริหารความยั่งยืน ‘คาเฟ่อเมซอน’ (Café Amazon)

ตัวแทนจากโครงการ Young Smart   บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ลุงดม ศรชัย อุปรมัย พนักงาน IKEA แผนก Sales วัย 74 ปี   อดีตผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ตัดสินใจกลับเข้าสู่การทำงานประจำ

ป้าแอ๊ด สิริมา เนื่องนิยม อดีตพนักงานวัยเกษียณ วัย 64 ปี   แผนกแนะนำและจัดเรียงสินค้า ‘โครงการ 60 ยังแจ๋ว’ เทสโก้ โลตัส

ถอดบทเรียน

Other Activities

“บุพการีที่เคารพ” นอกสถานที่ ชวนเรียนรู้วิธีดูแลเล็บและเท้าของผู้สูงวัย @สวนโมกข์ กรุงเทพ

  • วันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2567
  • 10.00 - 12.00 น.
  • ลานกิจกรรม CDS ข้างห้องหนังสือ @สวนโมกข์ กรุงเทพ
  • ปิดรับสมัคร รายละเอียด