หันหูเข้าหากัน EP.1 : ค่านิยมเรื่อง SEX กับ ความรักของคน 2 Generation

watch : SERIES

เพราะเราเชื่อว่า ถ้าตั้งใจฟังกันมากขึ้น เราก็จะเข้าใจกันมากขึ้น นี่คือจุดเริ่มต้นของ "หันหูเข้าหากัน"

การแลกเปลี่ยนพูดคุย และฟังความคิดของคนต่าง GEN ในมุมมองคน 2 GEN คุณคิดว่ามุมมองความรัก และ SEX จะต่างกันอย่างไร

เริ่มมีแฟนตอนอายุเท่าไหร่?

แล้วเรื่อง SEX คิดว่าควรมีตอนอายุเท่าไหร่?

ถ้าลูกมาปรึกษาเรื่องยาคุมเราจะตอบว่าอะไร?

ไม่ว่าคำตอบจะออกมาอย่างไร ก่อนจะพูด ลองเอียงหูเข้ามา หยุดฟังสิ่งที่คนต่างวัยคิด แล้วเราอาจจะเข้าใจกันมากขึ้น พูดให้เข้าไปในหู ฟังให้เข้าไปในใจ . 

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED