หันหูเข้าหากัน EP.2 : ชวน 2 Gen มาพูดคุยเรื่อง “งาน”

watch : SERIES

ถ้าตั้งใจฟังกันมากขึ้น เราก็จะเข้าใจกันมากขึ้น 

"หันหูเข้าหากัน" ชวน 2 Gen มาพูดคุยเรื่อง “งาน” ว่าต่างวัยมีความเห็น มีมุมมอง หรือมีทัศนคติ ต่อการทำงานเป็นอย่างไร งานที่ชอบ หรือเงินที่ใช่ แบบไหนกันที่แต่ละวัยเลือก

ในมุมมองของคน 2 GEN คุณคิดว่ามุมมองเรื่องงานของพวกเขา จะต่างกันอย่างไร งานที่ชอบ งานที่มั่นคง หรืองานที่ได้เงินเยอะ

คิดว่าควรเลือกทำงานจากอะไร?

ถ้าเจองานที่ไม่ชอบ จะทนอยู่ หรือลาออก?

ตกงาน หมายความว่าชีวิตล้มเหลวหรือไม่?

ไม่ว่าคำตอบจะออกมาอย่างไร ก่อนจะพูด ลองเอียงหูเข้ามา หยุดฟังสิ่งที่คนต่างวัยคิด แล้วเราอาจจะเข้าใจกันมากขึ้น พูดให้เข้าไปในหู ฟังให้เข้าไปในใจ 

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

RELATED