Activities

การสัมมนาที่สร้างแรงบันดาลใจ งานแสดงศิลปะที่น่าติดตาม กิจกรรมสำหรับครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย

Past Events

ปั้นธุรกิจ (เพื่อรองรับสังคมสูงวัย) ให้กลายเป็นจริง ต้องเริ่มธุรกิจอย่างไรให้ไปต่อและยั่งยืนได้ – ชีวิตซีซัน 2

 • วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
 • เวลา 13.00 - 17.00 น.
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ
 • ปิดรับสมัคร รายละเอียด

บรรยากาศกิจกรรม ‘ดูหนังฟังทอล์ก’ พื้นที่สนทนาผ่านการดูหนังของคนต่างวัย

 • วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
 • เวลา 13.00-15.30 น.
 • ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
 • ปิดรับสมัคร รายละเอียด

ชีวิตซีซัน 2 ห้องเรียนปั้นธุรกิจ (เพื่อรองรับสังคมสูงวัย) ให้กลายเป็นจริง

 • 14 ธันวาคม - 25 ธันวาคม 2566
 • 13.00 - 17.00 น.
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ
 • ปิดรับสมัคร รายละเอียด

ชีวิต ซีซัน 2 ถอดสูตรการทำธุรกิจยุคนี้ให้รอด ฉบับเถ้าแก่อายุ(ไม่)น้อย เริ่มต้นธุรกิจตอนอายุเยอะเป็นไปได้ไหม

 • 22 ตุลาคม 2566
 • 12.30 - 16.30 น.
 • ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
 • ปิดรับสมัคร รายละเอียด

มนุษย์ต่างวัย Talk 2023 “Out of the Box Aging”

มนุษย์ต่างวัยชวนดูหนังฟังทอล์กกับภาพยนตร์สารคดี “Life is Fruity ชีวิตนี้หอมหวาน”

 • 21 ตุลาคม 2566
 • 13.00 - 15.30 น.
 • ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
 • ปิดรับสมัคร รายละเอียด

ชีวิตซีชัน 2 “Senior Entrepreneur 101 ถอดสูตรการทำธุรกิจยุคนี้ให้รอด ฉบับเถ้าแก่อายุ(ไม่)น้อย”

 • 22 ตุลาคม 2566
 • 12.30 - 16.30 น.
 • ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
 • ปิดรับสมัคร รายละเอียด

Workshop “เรา ‘ต่าง’ เหมือนกัน” ครั้งที่ 6

ชีวิตซีซัน 2 “ห้องเรียน Happy Business อาชีพ การงาน ความสุขในวัยเกษียณ”

 • วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566
 • 09.30 - 15.00 น.
 • สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า
 • ปิดรับสมัคร รายละเอียด

Workshop “เรา ‘ต่าง’ เหมือนกัน” ครั้งที่ 5

 • 10-11 มิถุนายน 2566
 • โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี
 • ปิดรับสมัคร รายละเอียด

ชีวิต ซีซัน 2 เพราะชีวิตไม่ได้สิ้นสุดอยู่ที่วัยเกษียณ

 • 27 พฤษภาคม 2566
 • สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า
 • ปิดรับสมัคร รายละเอียด

“ลอง Life – Long Life ชีวิตนี้ต้องได้ลอง” ครั้งที่ 2 ลองพาย SUP BOARD

 • 18 มีนาคม 2566
 • อมรา วอเตอร์สปอร์ต คลับ พัทยา
 • ปิดรับสมัคร รายละเอียด

Workshop “เรา ‘ต่าง’ เหมือนกัน” ครั้งที่ 4

 • 1-2 เมษายน 2566
 • โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี
 • ปิดรับสมัคร รายละเอียด

“LONG – LIFE” ชีวิตนี้ต้องได้ลองเต้น K-POP

 • 25 กุมภาพันธ์ 2566
 • My Street Studio ใกล้ MRT สุทธิสาร
 • ปิดรับสมัคร รายละเอียด

มนุษย์ต่างวัย Talk ชีวิตนี้บอกให้รู้ว่า

 • 17 กันยายน 2565
 • 12.30-16.00 น.
 • หอศิลปกรุงเทพฯ (BACC)
 • ปิดรับสมัคร รายละเอียด

มนุษย์ต่างวัย Workshop “เรา ต่าง เหมือน กัน” ครั้งที่ 2

 • ตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฏาคม 2565
 • 2 วัน 1 คืน
 • โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์
 • ปิดรับสมัคร รายละเอียด