สุขกำลังดี Podcast EP.7 : รับมือกับ “ภาวะซึมเศร้า” เมื่อผู้สูงวัยสูญเสียคู่ชีวิต

watch : SERIES

“ตั้งแต่สูญเสียสามีไป แม่ก็จะนั่งอยู่ที่เดิม มองออกไปด้านนอกโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย นั่งอยู่ที่เดิมได้เป็นวัน ๆ จนลูกสังเกตเห็นว่าแม่ผิดปกติแล้วนะ”

เมื่อผู้สูงวัยต้องสูญเสียคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหลายสิบปี แม้ว่าเป็นสิ่งที่รู้ว่าสักวันหนึ่งเหตุการณ์นี้จะมาถึง แต่ก็ยากที่จะทำใจยอมรับได้ การใช้ชีวิตโดยจมอยู่กับความเศร้าโศกเป็นเวลานานอาจนำไปสู่ “ภาวะซึมเศร้า” ได้

สุขกำลังดี พอดแคสต์ ชวน แม่นก - ธนานันต์ พานิช คุณแม่วัยเกษียณที่ผ่านการสูญเสียคู่ชีวิต และสามารถข้ามผ่านความเจ็บปวดจากการสูญเสียมาได้ จะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตและวิธีคิดในการรับมือกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครอบครัว

ร่วมกับ รศ.พญ.กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์ หัวหน้าสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาแนะนำวิธีการสังเกตผู้สูงวัยในบ้านว่าพฤติกรรมแบบไหนมีแนวโน้มว่าอาจเป็นโรคซึมเศร้า และทำอย่างไรจะช่วยให้ผู้สูงวัยยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและใช้ชีวิตต่อไปได้

รับฟังเรื่องราวเต็ม ๆ ได้ทาง "สุขกำลังดี" พอดแคสต์อุ่น ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตดี ๆ แบบไม่จำกัดอายุ โดยศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช 

RELATED