มนุษย์ต่างวัย SCB Academy และ สำนักเคเอกซ์ ร่วมเซ็น MOU เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับการเตรียมตัวประกอบอาชีพหลังเกษียณ

ครั้งแรกของการจับมือกันระหว่าง 3 องค์กร ที่มีเป้าหมายในการสร้าง Active Aging และสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพผ่านการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพใหม่หลังเกษียณ ระหว่างมนุษย์ต่างวัย ร่วมกับ SCB Academy และ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ช่องทางใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม และนำความรู้เหล่านี้ไปใช้สำหรับการสร้างชีวิตใหม่ในวัยเกษียณ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด ในนามมนุษย์ต่างวัย ร่วมกับ SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “การขับเคลื่อนพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน” สังคมสูงวัยสมาร์ท สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน

โดยมีคุณประสาน อิงคนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด คุณวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล Chief People Officer และคุณวรรณภพ กล่อมเกลี้ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และกล่าวถึงเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน

.

คือการขับเคลื่อนการสร้างอาชีพและสร้างผู้ประกอบการวัยเกษียณเตรียมตัวคนเกษียณให้ได้มีโอกาสออกแบบอาชีพการงานใหม่อันจะนำไปสู่การสร้างชีวิตวัยเกษียณที่มีคุณภาพ

“มนุษย์ต่างวัย เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่เชื่อว่า สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องของคนสูงวัยเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของคนทุกวัย  และวัยใกล้เกษียณไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่ตรงกันข้ามอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่”

“คนเกษียณในปัจจุบันเราจะเห็นว่าหลายคนยังมีสุขภาพแข็งแรง มีความรู้และความสามารถ หากมีพื้นที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ก็สามารถที่จะขับเคลื่อนสร้างสังคมสูงวัยทีมีคุณภาพได้”

ยิ่งประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วเท่าไร การเตรียมความพร้อมให้กับสังคมก่อนเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณยิ่งเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลำพังภาครัฐเพียงอย่างเดียวคงจะรับมือไม่ทัน หากแต่ต้องอาศัย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ในวันนี้การรวมตัวกันระหว่างมนุษย์ต่างวัย SCB Academy และ สำนักเคเอกซ์ จะเป็นการรวมตัวกันที่สมบูรณ์แบบมาก ๆ ในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมสูงวัย และสร้างคนวัยเกษียณที่มีคุณภาพ

“เป็นความยินดีที่ได้พบกับ 2 องค์กรที่มีความเชื่อและความฝันเดียวกัน SCB Academy มีเป้าหมายตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งองค์กรว่าต้องการให้คนได้ค้นพบเป้าหมายและศักยภาพของตนเอง จนวันนี้ความตั้งใจของเรายังเหมือนเดิม และเรายังมีความเชื่อว่า ไม่ว่าคนวัยไหนก็ตาม ยังมีโอกาสค้นพบและพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ตลอดเวลา”

“แม้ว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย มีคนจำนวนมากกำลังเกษียณอายุจากการทำงาน หลายท่านอาจจะตั้งคำถามว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ไหน เราก็เชื่อว่าผู้สูงวัยยังมีคุณค่าเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหน และมีคุณค่ามาก ๆ เพราะผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ทดลองผิดถูกมายาวนาน หลาย ๆ ท่านสามารถเป็นพี่เลี้ยง เป็นคนให้คำปรึกษา หรือแม้แต่เป็นกำลังใจให้หลาย ๆ คนที่กำลังเติบโต”

“ในการมาร่วมงานกันครั้งนี้ สำนักเคเอกซ์มองว่า นอกจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีหน้าที่พัฒนาบัณฑิตสู่สังคมแล้ว เราเห็นว่ายังมีอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญ  ที่มหาวิทยาลัยต้องทำ คือการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกมาช่วยผู้ประกอบการต่าง ๆ”

สิ่งที่สำนักเคเอกซ์ทำอยู่เสมอคือการทำงานกับผู้ประกอบการ การพัฒนาผู้ประกอบการ เพราะเราเข้าใจว่าถ้าจะทำให้ประเทศเราก้าวไปข้างหน้า ต้องทำให้ผู้ประกอบการแข็งแรง และในด้านหนึ่งของการพัฒนาต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการเข้าไปให้ความรู้ ผู้สูงวัยคือคนที่มีประสบการณ์สูงมาก ถ้าเราสามารถเชื่อมโอกาสตรงนี้ให้เขาไปช่วยผู้ประกอบการเหล่านั้นได้แล้ว นอกจากเราจะได้สร้างคุณค่าให้กับภาพรวมของประเทศ ยังทำให้คนเกษียณหรือผู้สูงวัยเองได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่สร้างคุณค่าให้ตัวเองได้เช่นกัน

Credits

Author

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ