เกษียณแบบไม่เป็นภาระ เงินไม่หมดกลางคัน คุยกับ ดร.พัชมณ มาสกุล อายุ 55 ปี ผู้เริ่มวางแผนเก็บเงินเกษียณตั้งแต่อายุ 30 และตัดสินใจเกษียณตัวเองในวัย 55 ปี

“พี่วางแผนการเงินให้มีเงินใช้จนถึงอายุ 100 ปี เพราะเราอยากช่วยเหลือตัวเองให้นานที่สุด และไม่เป็นภาระกับคนข้างหลัง”

มนุษย์ต่างวัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการ Happy Money, Happy Young Old ปูนนี้ (ก็) มีใช้ ชวนไปคุยกับ ดร.พัชมณ มาสกุล อายุ 55 ปี ที่เริ่มวางแผนเก็บเงินเกษียณตั้งแต่อายุ 30 และตัดสินใจเกษียณตัวเองในวัย 55 จากธุรกิจและงานประจำในสายอาชีพพยาบาล

ซึ่งโจทย์สำคัญที่สุดของพี่เล็กคือ การบริหารเงินหลังเกษียณให้มีใช้ไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตและอยู่ได้แบบไม่เป็นภาระใครจนถึงอายุ 100 ปี หัวใจสำคัญของการบริหารเงินหลังเกษียณคือ การกำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และใช้เงินไม่เกินจำนวนที่กำหนด ไม่สร้างหนี้เพิ่ม และลงทุนในกองทุนหรือหุ้น ที่มีความเสี่ยงต่ำ ตอบโจทย์กับตัวเองมากที่สุด เพื่อเพิ่มรายได้หลังเกษียณ

คุณเล็กเชื่อว่าการวางแผนทางการเงินที่ดี ไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงทางการเงินเท่านั้นแต่คือคุณค่าทางใจที่ทำให้ชีวิตไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานอีกด้วย ดีกว่าเกษียณแล้วต้องมาสลดเพราะเงินหมดก่อนจากไป

ชวนเตรียมพร้อมรับมือเกษียณ กับแคมเปญ “Happy Money, Happy Young Old ปูนนี้ (ก็) มีใช้” คลิก https://setga.page.link/u1ZN

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ