ห้องอาหารอินโดจีน ตำนานความอร่อย จ.อุบลราชธานี

“ห้องอาหารอินโดจีนเราทำตั้งแต่ปลูกข้าว ทำแผ่นเมี่ยงญวณ กรรมวิธีที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นมากว่า 80 ปี”

มนุษย์ต่างวัยชวนลิ้มรสและทำความรู้จักกับห้องอาหารอินโดจีน ร้านอาหารเวียดนามเก่าแก่แห่งเมืองอุบลฯ ที่มีทายาทรุ่นที่ 3 คือ “หน่อย” ขยันวิทย์ ศรีสกุลวรรณ อายุ 63 ปี เป็นผู้สานต่อร้านด้วยความรักและศรัทธาในสูตรอาหารของคุณยาย

ตำรับการทำอาหารของร้านอินโดจีนเป็นสูตรที่ส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นคุณยาย ที่เริ่มต้นจากการทำแผ่นแป้งเวียดนามส่งขายให้กับชาวไทยเชื้อสายเวียดนามด้วยกันเอง ถือเป็นอาชีพที่เลี้ยงลูก ๆ หลาน ๆ จนเติบโตด้วยความผูกพันและมองเห็นคุณค่าในสูตรอาหารของคุณยาย จึงปัดฝุ่นนำสูตรอาหารที่ส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นมากว่า 80 ปี ขึ้นมาเผยแพร่และต่อขยายกลายเป็นร้านอาหารภายใต้ชื่อ ห้องอาหารอินโดจีน

“หน่อย” ทายาทรุ่นที่ 3 ยังคงสานต่อสูตรของคุณยายทุกอย่างด้วยความรักในการทำอาหาร แม้วันเวลาเปลี่ยนไปพันธุ์ข้าวที่เคยใช้กลายเป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่มีใครปลูก ก็รื้อฟื้นการปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์เมล็ดพันธุ์และคงสูตรของคุณยายให้ได้มากที่สุด กลายเป็นร้านสุดท้ายที่ยังคงทำแผ่นเมี่ยงเอง ตามกรรมวิธีโบราณ จนทำให้เตาทำแผ่นเมี่ยงไม่เคยดับมาตลอด 50 ปีที่ผ่านมา

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ