มนุษย์ต่างวัย Podcast EP.10 : คุยกับ อ้อม-สุนิสา สุขบุญสังข์ ย้อนทบทวนชีวิตในปีที่ผ่านมา และพูดคุยถึงนิยามความสำเร็จเมื่อเติบโตขึ้น

listen : มนุษย์ต่างวัย Podcast


มนุษย์ต่างวัย Talk กับ ประสาน อิงคนันท์ ชวนคุยกับ อ้อม-สุนิสา สุขบุญสังข์   ย้อนทบทวนชีวิตในปีที่ผ่านมา พร้อมพูดคุยถึงนิยามความสำเร็จที่เปลี่ยนไปเมื่อชีวิตเดินทางมาถึงวัยกลางคน และเคล็ดลับ 'วิชาใจเบา' เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเครียด

ตอนอื่นๆ