มุมมองของคนต่างเจนฯ ต่อบัตรเครดิต

“บัตรเครดิต” เครื่องมืออำนวยความสะดวกทางการเงิน หรือเครื่องมือก่อหนี้

มนุษย์ต่างวัย ชวนคุยกับ ‘ปีเตอร์’ พิชัย งามวุฒิบาล Gen X ผู้ใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกทางการเงิน และ ‘พลอย’ นันท์นภัส โอดคง Gen Y ที่ใช้บัตรฯ เปย์ให้ตัวเองโดยใช้เงินในอนาคต สมัครง่าย ใช้คล่อง โปรโมชั่นแรง รู้ทันกลยุทธ์ยั่วใจทางการตลาด เพื่อไม่ตกเป็นทาสบัตรเครดิต

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ