uncle jim soft serve & sausages ร้านฟู้ดทรัค ของคุณลุงวัย 69 ปี และคุณป้าวัย 66 ปี ธุรกิจหลังเกษียณที่ไม่กลัวคำว่า 'เจ๊ง'

watch : WORK & BUSINESS

        “โอกาสก็เหมือนไอศกรีม ไม่รีบกินเดี๋ยวมันจะละลาย” 

        uncle jim soft serve & sausages ร้านฟู้ดทรัค ของคุณลุงวัย 69 ปี และคุณป้าวัย 66 ปี ทั้งคู่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ในวัยหลังเกษียณ ด้วยการขายไส้กรอกเยอรมันและไอศกรีม

        เหตุผลที่ทำให้ยังอยากทำงานคือ “อยากพึ่งพาลูกให้น้อยที่สุด” และอยากเป็นคนแก่ที่ยังมีคุณค่า ไม่ใช้ชีวิตแบบนั่งเฉาอยู่หน้าทีวี

        ทั้งคู่ทุ่มเงินเกือบล้าน ในการทำรถฟู๊ดทรัค แบบไม่กลัวเจ๊ง และคืนทุนภายใน 1 ปี 

        มนุษย์ต่างวัย ชวนหาคำตอบว่าอะไรทำให้เขากล้าลงทุนแบบไม่กลัวที่จะเจ๊งแม้ว่าจะอยู่ในช่วงอายุที่รับความเสี่ยงได้น้อย 

RELATED