วิธีดูแลผู้สูงวัยเมื่อติดเชื้อโควิด-19 ต้องแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation ระหว่างรอเตียง

watch : LIVING & HEALTH

        เมื่อผู้สูงวัยติดโควิด อยู่บ้าน และยังไม่มีเตียง จะดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไร ใน 14 วัน อันตราย

        มนุษย์ต่างวัย ชวน นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

        มาแนะนำวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้น เมื่อผู้สูงวัยในบ้านติดเชื้อโควิด และยังไม่ได้เตียง รวมถึงแนะนำการออกแบบทิศทางลมเพื่อป้องกันผู้ดูแลผู้ติดเชื้อ ไม่ติดโควิดไปพร้อมกัน 

RELATED