บุพการีที่เคารพ Season 2 EP.15 : รีเวิร์ส มอร์เกจ (Reverse Mortgage) จำนองบ้านแบบย้อนกลับ จะช่วยรับมือกับสังคมสูงวัยได้จริงไหม?

watch : SERIES

สินเชื่อ ‘Reverse Mortgage เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน’ ตอบโจทย์สูงวัย ที่ต้องการรายได้ได้จริงไหม?

มนุษย์ต่างวัยชวนไขข้อสงสัยประเด็น Reverse Mortgage สินเชื่อที่อยู่อาศัย แปลงบ้านเป็นรายได้ หนึ่งในนโยบายที่ภาครัฐจัดให้มีขึ้นเพื่อรองรับสังคมสูงวัย บุพการีที่เคารพตอบข้อสงสัยว่าสินเชื่อนี้จะช่วยรับมือกับสังคมผู้วัยของไทยที่กำลังก้าวไปอย่างเต็มตัวได้จริงหรือไม่ ผู้สูงวัยกลุ่มไหนที่เหมาะจะทำสินเชื่อนี้ และข้อสงสัยที่หลายคนอยากรู้ว่าสินเชื่อที่ผู้สูงวัยทำจะได้คุ้มเสียหรือไม่

เช้าวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. (14 พ.ย. 64) บุพการีที่เคารพ ชวนล้อมวงคุยกับ ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร. สันติ ถิรพัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พบกันทุกวันอาทิตย์ 09.00 น. ‘บุพการีที่เคารพ’ Sharing Space ของคน Gen ลูก พื้นที่ชวนคุยเรื่องพ่อแม่ ปรึกษาทุกปัญหา ระบายทุกความทุกข์ เล่าต่อทุกความสุข เม้าท์ทุกความแสบ เพื่อพร้อมรับมือในวันที่พ่อแม่เริ่มแก่ลง ชวนคุยโดย ประสาน อิงคนันท์ 

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED