คุยกับป้า สุขศรี เจ้าของร้านยกทรงสุขศรี ตำนานแห่งวงการยกทรงนานกว่า 60 ปี

24 สิงหาคม 2562 | watch : WORK & BUSINESS


ว่ากันว่าการหา “ยกทรงที่พอดี” ยากเทียบเท่ากับการหาคู่ชีวิตที่ดีพอ เพราะหน้าอกผู้หญิงมีมากกว่า 100 แบบ ทั้งอกใหญ่ อกเล็ก อกห่างไกล และยิ่งเวลาผ่านไปความเต่งตึง แปรเปลี่ยนเป็นความหย่อนคล้อย ยิ่งสร้างความทุกข์ให้กับผู้สูงวัย การหายกทรงที่พอดีก็เป็นเรื่องยาก เพราะไม่สามารถใส่แบบวัยอื่นได้ และตลาดไม่นิยมผลิตยกทรงสำหรับผู้สูงวัย

มนุษย์ต่างวัย คุยกับป้า สุขศรี เจ้าของร้านยกทรงสุขศรี ตำนานแห่งวงการยกทรงนานกว่า 60 ปี ว่าผู้สูงวัยจำเป็นแค่ไหนที่ต้องใส่ยกทรง และยกทรงที่เหมาะกับผู้สูงวัยเป็นอย่างไร

เบอร์โทรร้านเบอร์ 02-2797051 ที่อยู่ 161/4 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 

RELATED