คุยกับป้าสุขศรี เจ้าของร้าน 'ยกทรงสุขศรี' ตำนานแห่งวงการร้านตัดเย็บยกทรงอายุกว่า 60 ปี

watch : WORK & BUSINESS

ว่ากันว่าการหา “ยกทรงที่พอดี” ยากเทียบเท่ากับการหาคู่ชีวิตที่ดีพอ เพราะหน้าอกผู้หญิงมีมากกว่า 100 แบบ ทั้งอกใหญ่ อกเล็ก อกห่างไกล และยิ่งเวลาผ่านไปความเต่งตึงแปรเปลี่ยนเป็นความหย่อนคล้อยยิ่งสร้างความทุกข์ให้กับผู้สูงวัย

การหายกทรงที่พอดีก็เป็นเรื่องยาก เพราะไม่สามารถใส่แบบวัยอื่นได้และตลาดไม่นิยมผลิตยกทรงสำหรับผู้สูงวัย

มนุษย์ต่างวัย คุยกับป้าสุขศรี เจ้าของร้านยกทรงสุขศรี ตำนานแห่งวงการยกทรงนานกว่า 60 ปี ว่าผู้สูงวัยจำเป็นแค่ไหนที่ต้องใส่ยกทรง และยกทรงที่เหมาะกับผู้สูงวัยเป็นอย่างไร

เบอร์โทรร้านเบอร์ 02-279-7051

ที่อยู่ 161/4 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED