THE O IDOL : "ป้าเหงี่ยม" ครูช่างศิลปหัตกรรม ประเภทเครื่องทอ สู่ธุรกิจผ้าหม้อห้อม สร้างงานให้กับคนในชุมชน

watch : SERIES


        แม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามนานกว่า 8 ปี กว่าจะสร้างกลุ่มย้อมห้อมให้มั่นคงได้ จนหลายครั้งที่คิดท้อ แต่ป้าเหงี่ยมก็ไม่เคยคิดท้อถอย เพราะมีความมุ่งมั่นแรงกล้าที่อยากจะอนุรักษ์งานผ้าพื้นถิ่นให้คงอยู่ จนกระทั่งวันนี้หม้อห้อมป้าเหงี่ยมประสบความสำเร็จ ทั้งด้าน ชื่อเสียง และธุรกิจ จนสามารถสร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในท้องถิ่น แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่าการทำให้บ้านป้าเหงี่ยมเป็นแหล่งเรียนรู้การทำหม้อห้อม เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้เก่าแก่ให้กับผู้ที่สนใจร่วมกันสืบทอด

        นี่คืองานแห่งชีวิตที่ป้าเหงี่ยม ผู้สืบทอดงานหม้อห้อมแห่งบ้านทุ่งโฮ้งภาคภูมิใจ


แท็กที่เกี่ยวข้อง

RELATED