THE O IDOL : พ่อปรีชา วีรบุรุษพิทักษ์ป่า

watch : SERIES

        มนุษย์ต่างวัยจะพาทุกคนไปท่อง "ป่าหลังบ้าน” ในพื้นที่ชุมชนห้วยหินลาดใน จ.เชียงราย ชุมชนเล็กๆ ที่ช่วยกันดูแลรักษาป่ากว่าหลายหมื่นไร่เอาไว้ได้ ด้วยการยึดถือจารีตประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าปกาเกอะญอ ที่เชื่อว่าป่ากับชีวิต ผูกพันกันเป็นหนึ่งเดียว ป่าหลังบ้านจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์ขนาดไหน ติดตามได้ในคลิปนี้ 

RELATED