THE O IDOL : 'ป้ากล้อง' วิชาถ่ายภาพนกที่สอนให้ชีวิตรู้จักการรอคอย

watch : SERIES


        มนุษย์ต่างวัยจะพาไปรู้จักกับช่างภาพสายธรรมชาติ ไม่ใช่ตากล้อง ลุงกล้อง ยายกล้อง แต่เธอเรียกตัวเองว่า ป้ากล้อง-ป้ากล้อง ธนพร พิชิตพรรณ วัย 57 ปี แม่บ้านและนักธุรกิจที่ลุกขึ้นมาเรียนรู้การถ่ายภาพในวัย 50 ปี ใช้ชีวิตวัยเกษียณด้วยการแบกกล้อง เดินเข้าป่า ไปนั่งรอถ่ายภาพนกได้เป็นวันๆ โดยที่ "วัย" และ "เพศ" ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการถ่ายภาพนกเลยแม้แต่น้อย


RELATED