The O Idol season 2 : '3D เดื่องก' ภาพวาด 3 มิติ ศิลปะบนกำแพงฝีมือ 'ลุงเปี๊ยก' สู่แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่

watch : SERIES

ใครๆ ก็ว่าเขาบ้า แต่เขาเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ คือการเปลี่ยนกำแพงว่างเปล่าริมถนนในหมู่บ้านให้กลายเป็นถนนสายสตรีทอาร์ต 3 มิติ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สร้างรายได้สู่ชุมชน ด้วยสองมือของคนที่เคยถูกหาว่าบ้า

มนุษย์พาไปทำความรู้จักกับ "ลุงเปี๊ยก" สง่า อุ่นเตจ๊ะ อดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ตัดสินใจเกษียณตัวเองออกมาทำตามความฝัน นั่นคือ การสร้างงานศิลปะ เพื่อเกิดประโยชน์กับบ้านเกิดอย่างแท้จริง

ลุงเปี๊ยกทุ่มเทเวลาตั้งแต่เช้าจรดเย็น เป็นเวลากว่า 3 เดือน เพื่อวาดภาพ 3 มิติมากกว่า 50 ภาพ บนกำแพงรอบๆ บ้านโดยไม่มีคนจ้าง ไม่มีใครออกค่าสีให้ แต่ก็ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจสร้างศิลปะบนกำแพง โดยเชื่อมั่นว่าภาพวาดสามมิติเหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนได้

ทุกวันนี้ 3D เดื่องก ศิลปะบนกำแพงที่ลุงเปี๊ยกสร้างขึ้น ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ จ.เชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูป มาร่วมกิจกรรม และสิ่งที่ตามมาก็คือ ตลาดชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านสมกับความตั้งใจที่อยากใช้ชีวิตหลังเกษียณเพื่อสร้างประโยชน์คืนให้กับบ้านเกิด

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED