'Home Farm Cafe' จังหวัดขอนแก่น ห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเด็กๆ ที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 แม่ลูก

15 ตุลาคม 2563 | watch : GENERATION GAP


มนุษย์ต่างวัย พาไปรู้จัก "Home Farm Cafe" ห้องเรียนธรรมชาติที่ออกแบบโดย 'ป้าป้อม' วัย 54 ปี ที่ชวนลูกสาว และลูกชายมาเปลี่ยนบ้านสวนเล็ก ๆ ที่เป็นห้องเรียนสอนภาษาของลูกสาวให้กลายเป็นพื้นที่ที่ผู้ปกครองได้พาลูกมาเรียน มาเล่น มาสัมผัสประสบการณ์จริง ที่ในห้องเรียนไม่สามารถให้เด็ก ๆ ได้

7 ปีที่ป้าป้อม และลูกไม่ได้อยู่ด้วยกัน พื้นที่นี้จึงกลายเป็นห้องเรียนที่ทั้ง 3 คนจะได้กลับมาเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน ในพื้นที่ที่ทั้ง 3 คน ตั้งใจทำเพื่อให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน

"เพราะครอบครัวคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด" 

RELATED