คู่เพื่อนซี้ต่างวัย

8 กรกฎาคม 2562 | watch : GENERATION GAP

 "คู่ซี้ต่างวัย" มิตรภาพและความผูกพันของ ป้าปุ้ม อายุ 60 ปี และแอม อายุ 34 ปี จากคนบ้านใกล้เรือนเคียง กลายเป็นมิตรภาพที่ลงตัว 

RELATED