"Fake News" เสียงสะท้อนจากคนรุ่นใหม่ที่อยากให้ผู้สูงอายุเข้าใจ

15 พฤษภาคม 2562 | watch : SOCIAL


        ใครเคยได้รับข้อความ Fake News จากผู้สูงอายุบ้าง?

        ทั้งส่งต่อ 9 คนแล้วจะโชคดี ความลับจากวงในห้ามบอกใคร แล้วคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับ?

        ภาคต่อจากสวัสดีวันจันทร์ที่อยากชวนมาฟังความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ เมื่อได้รับ Fake News จากผู้สูงอายุ ซึ่งต้องการเป็นเสียงสะท้อนที่อยากให้ผู้สูงอายุทำความเข้าใจก่อนเชื่อในข้อมูลที่ส่งผ่านกันบนโลกโซเชียล

RELATED