คัมภีร์แก้จนฉบับมนุษย์เงินเดือน

17 มิถุนายน 2562 | watch : SOCIAL


เมื่อคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ “มนุษย์เงินเดือน” กำลังจะจนลง? วันนี้เพจมนุษย์ต่างวัยมาเปิด คัมภีร์ “แก้จน” กับ หมอนัท จากเพจ คลินิกกองทุน เพื่อหาทางออกทางการเงินและเอาตัวรอดในยุคสังคมสูงวัย

RELATED