'คัมภีร์แก้จน' ฉบับมนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่

watch : SOCIAL


เมื่อคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ “มนุษย์เงินเดือน” กำลังจะจนลง?

มนุษย์ต่างวัยมาเปิด คัมภีร์ “แก้จน” กับ หมอนัท จากเพจ คลินิกกองทุน เพื่อหาทางออกทางการเงินและเอาตัวรอดในยุคสังคมสูงวัย

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED