มนุษย์ต่างวัย

watch : SOCIAL


        แค่ “ต่างวัย” และไม่ได้มาจาก “ต่างดาว”

        “มนุษย์ต่างวัย” พื้นที่ชวนกันมาขบคิด พูดคุย และเงี่ยหูฟัง เรื่องราวของคนระหว่างวัย อะไรกันแน่ที่ทำให้เราคุยกันไม่เข้าใจ อะไรกันแน่ที่ทำให้เราไม่สนใจกัน อะไรกันแน่ที่ทำให้เราหมิ่นแคลนกัน “วัย” หรือ “ใจ”

        "มนุษย์ต่างวัย" พื้นที่ที่จะทำให้สังคมสูงวัยกลายมาเป็นสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันของคนทุกวัย เพื่อมองเห็นความงามและคุณค่าของกันและกัน เพื่อเข้าใจและเปิดกว้างยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED