คุยกับ นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ นายแพทย์ประจำ wellness We Care center ถึงสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานของประเทศไทย

30 ตุลาคม 2563 | watch : SOCIAL


        มนุษย์ต่างวัย ชวนคุยกับ นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ แพทย์ประจำ wellness We Care center ถึงสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ว่าแต่ละระบบมั่นคงแค่ไหนที่จะฝากชีวิตไว้ มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร

        การมีบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิราชการ เพียงพอหรือไม่ในการรักษาอาการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้น การทำประกันยังจำเป็นอยู่หรือไม่ หากอยากมีชีวิตที่ยืนยาว และเข้าถึงการรักษาที่ดีในวันข้างหน้า 

RELATED