"ไคโงะ" อาชีพบริบาลผู้สูงอายุที่กำลังมาแรงในญี่ปุ่น

3 พฤษภาคม 2562 | watch : SOCIAL


        "ไคโงะ" อาชีพบริบาลผู้สูงอายุที่สะท้อนสังคมสูงวัยในญี่ปุ่น สร้างรายได้ครึ่งแสนต่อเดือนกับหลักสูตรที่เรียนเพียง 8 เดือน เรียนรู้ ทำงานได้จริง ตอบโจทย์กระแสโลก

RELATED