"ไคโงะ" อาชีพบริบาลผู้สูงอายุที่กำลังมาแรงในญี่ปุ่น

watch : SOCIAL

 "ไคโงะ" อาชีพบริบาลผู้สูงอายุที่สะท้อนสังคมสูงวัยในญี่ปุ่น สร้างรายได้ครึ่งแสนต่อเดือนกับหลักสูตรที่เรียนเพียง 8 เดือน เรียนรู้ ทำงานได้จริง ตอบโจทย์กระแสโลก

Production

มนุษย์ต่างวัย

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

RELATED