“โอกาส” คือพลังสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของคนพิการก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน ในปีนี้ เป็นวันคนพิการแห่งชาติ นับเป็นอีกโอกาสสำคัญที่เราทุกคนจะได้มาร่วมให้ความสำคัญ ช่วยเหลือ และสนับสนุน ให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งตรงกับปณิธานของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิโอสถสภา ที่เชื่อว่า “โอกาส” คือพลังสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของคนพิการก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยการส่งมอบโอกาสผ่านการสร้างอาชีพให้กับคนพิการและครอบครัวกว่า 2,000 คน ผ่านโครงการ “พลังเพื่อก้าวต่อไป” เพื่อให้คนพิการมีงาน มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี และก้าวต่อไปได้อย่างภาคภูมิใจ

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ