บริษัท โรงเส้นหมี่ ชอเฮง จำกัด โรงงานผลิตเส้นหมี่เก่าแก่ ที่ไม่มีวันปลดเกษียณพนักงาน

บริษัท โรงเส้นหมี่ ชอเฮง จำกัด โรงงานผลิตเส้นหมี่เก่าแก่ที่มีอายุเกือบ 1 ศตวรรษ แต่กลับมีวิสัยทัศน์สุดล้ำ นั่นคือไม่มีเกษียณอายุพนักงาน

จึงทำให้โรงงานแห่งนี้มีพนักงานที่มีอายุ 60 หรือถึง 70 ปี ที่ยังสามารถทำงานได้มากถึง 83 คน

อะไรที่ทำให้บริษัทฯ อายุเฉียด 100 ปีแห่งนี้ มีแนวคิดสุดล้ำรับกับสังคมสูงวัยที่กำลังมาถึง

เจ้าของธุรกิจมีหลักคิดอย่างไรกับคนสูงวัย?

แล้วเขาทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้อย่างไร?

คลิปนี้ มีคำตอบสำหรับทุกคน

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ