กว่าจะมีวันนี้ได้ ต้องฝ่าคำดูถูกสารพัด ว่าเป็นข้าราชการจะทำสวนไหวเหรอ

“ตอนที่ผมกู้เงินมาทำสวนช่วงแรกมีแต่คนดูถูก เพราะคิดว่าจากข้าราชการเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อมาทำสวน มันไม่ประสบความสำเร็จหรอก แต่กลับกัน ตอนนี้มีแต่คนอยากทำได้แบบผม”

“เกษตรกรเป็นอาชีพแรก ๆ ที่คนวัยหลังเกษียณคิดอยากจะทำมากที่สุด แต่ความจริงแล้ว การทำเกษตรมีแค่ความอยากทำไม่ได้ ต้องอาศัยทั้งความรู้ การวางแผน การตลาด และการลงทุน”

มนุษย์ต่างวัยชวนคุยกับ อาจารย์ธีระพล จันทวงษ์ วัย 64 ปี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินสูง จ.ปราจีนบุรี เจ้าของสวนเกษตรผสมผสาน “คุ้มจันทวงษ์” ที่วางแผนเกษียณล่วงหน้านานสิบปี จากคนที่ไม่มีความรู้ด้านการเกษตร ลงทุนซื้อที่ดินแปลงแรกด้วยเงินออม จนมาสู่เกษตรกรเต็มตัวในปัจจุบัน ที่ยังคงไม่หยุดเติบโต และมีการกู้เงินมาลงทุนเพิ่มหลังเกษียณ ต่อยอดผลผลิตจนสามารถสร้างสินค้าแปรรูป กลายมาเป็นแหล่งรายได้ใหม่ควบคู่ไปกับเงินบำนาญข้าราชการ

“มาถึงตอนนี้ เราทำเกษตรเข้าปีที่ 14 แล้ว จากที่เคยเป็นหนี้จากการกู้เงินมาทำสวน แปรผันมาเป็นกำไรให้เราแทน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการทำสวนประมาณ 20,000 บาท ต่อเดือน อาจจะฟังดูเป็นจำนวนไม่มาก หากเทียบกับรายได้ก่อนเกษียณ แต่หากคิดว่านี่คือส่วนหนึ่งที่เราได้เพิ่มมานอกเหนือจากบำนาญ ก็นับว่าเป็นจำนวนที่คุ้มค่า”

จุดเริ่มต้นของสวนคุ้มจันทวงษ์เกิดขึ้นตั้งแต่ 14 ปีก่อน ด้วยที่ดิน 7 ไร่ กับความฝันที่จะทำให้ที่ดินแปลงนี้กลายมาเป็นอาชีพใหม่หลังเกษียณของอาจารย์ธีระพล จันทวงษ์ ด้วยความคิดที่ว่าหากต้องมีชีวิตต่อหลังเกษียณอีก 30 ปี โดยไม่มีอะไรทำและไม่มีรายได้อะไรรองรับ อาจจะทำให้มีปัญหาด้านการเงินหรือด้านสุขภาพเมื่อถึงวัยชรา

ในขณะที่หลายคนอาจจะคิดถึงการทำเกษตรหลังจากเกษียณอายุจากงานประจำแล้ว แต่อาจารย์ธีระพลกลับคิดต่างทำต่าง และให้เวลาตัวเองสำหรับการตั้งต้นนับหนึ่งในการเป็นเกษตรกรล่วงหน้าถึงสิบปี เรียนรู้ ลองผิดลองถูก ตั้งแต่ยังเป็นข้าราชการ มีเงินเดือน และมีสุขภาพแข็งแรง

และในช่วงแรกของการทดลองทำอาชีพเกษตรกรของอาจารย์ก็ไม่ได้ง่ายและไม่เป็นอย่างที่หวัง เพราะความรู้ทางด้านการเกษตรที่ยังมีไม่มากพอ อาจารย์เรียนรู้ทั้งการปลูกผัก เลี้ยงปลา ปลูกมะนาว และพืชสวนสารพัน จนเริ่มได้เก็บเกี่ยวดอกผล แต่แล้วก็ต้องเจอกับบททดสอบที่ยากกว่าเดิม นั่นคือการมองทิศทางและการหาช่องทางด้านการตลาดที่ไม่เคยทำมาก่อน

“เราทำอาชีพข้าราชการมาทั้งชีวิต เมื่อมาเป็นเกษตรกรจริง ๆ ไม่รู้เลยว่านอกจากการปลูกให้ได้ผลผลิตแล้ว ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีก เช่น การค้าขาย การหาตลาด การแปรรูปให้เกิดรายได้

“ช่วงแรกที่เริ่มทำ ยอมรับว่าหาตลาดยากมาก ปลูกได้แต่ไม่รู้จะนำไปขายที่ไหน เพราะเราทำอาชีพราชการมาทั้งชีวิต เราไม่รู้เรื่องพวกนี้ แต่ข้อดีของการทำอาชีพข้าราชการ ทำให้เราเป็นคนทำงานอย่างเป็นระบบ เรามีการวางแผนในการปลูกพืชผลแต่ละชนิด ถึงขั้นมีคัมภีร์จดบันทึกการปลูกไว้เลย นี่อาจจะเป็นข้อได้เปรียบของเรา ที่เราใฝ่รู้ ชอบหาข้อมูล จนสามารถหาตลาดส่งออกผลไม้ของเราได้ โดยรายได้หลักของการส่งออกของเราตอนนี้คือ ลำไย ขนุน กล้วยตาก ข้าวมะลิแดง ที่เราแปรรูปด้วยตัวเอง”

เมื่อปลดล็อกเรื่องการทำการตลาดได้ อาจารย์ก็เริ่มมองเห็นโอกาสในการต่อยอดอาชีพเกษตรกร จึงตัดสินใจกู้เงินเพิ่มเพื่อมาขยายพื้นที่ จนกลายมาเป็นสวนจันทวงษ์ที่มีพื้นที่ 38 ไร่ในปัจจุบัน

“เมื่อผลผลิตออกผลและสร้างรายได้ให้เราแล้ว มันเหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนเราให้เรามีความสุข และทำให้เราอยากต่อยอดการทำสวนของเราให้มากขึ้น”

“เนื่องจากอาชีพข้าราชการนั้นมีโอกาสในการต่อยอดความฝันมากกว่าอาชีพอื่น ๆ โดยเฉพาะตอนหลังเกษียณ เพราะสามารถกู้สินเชื่อได้ง่ายกว่าอาชีพอื่น แต่ว่าการกู้นั้น ต้องสร้างประโยชน์มากกว่าสร้างโทษ ต้องมีการวางแผนธุรกิจอย่างถูกต้อง และมีการวางแผนว่าเราจะใช้เวลากี่ปีในการชำระหนี้

“หลักการสำคัญที่ผมยึดไว้เสมอคือ เราจะไม่กู้เงินเกินจำนวนเงินที่เราได้รับ ต้องวางแผนการชำระก่อนกู้ ว่าถ้าต้องคืนเดือนละเท่านี้ เราสามารถจ่ายไหวหรือไม่ หากจ่ายไม่ไหวให้ลดจำนวนที่จะกู้ลง เพราะเราจะทำอาชีพเกษตรกรด้วยความสุข ไม่ใช่ความทุกข์ หากการเป็นหนี้ทำให้เกิดทุกข์มากกว่าเราจะไม่ทำ”

การวางแผนเรื่องการกู้เงินอย่างรอบคอบ โดยคำนวณฐานรายได้จากบำนาญ ไปจนถึงแผนการชำระคืนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ทำให้อาจารย์ธีระพลเชื่อมั่นว่าการสร้างหนี้หลังเกษียณจะไม่เป็นภาระให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง

“นอกจากเรื่องการวางแผนการชำระหนี้อยากเป็นระบบแล้ว อีกเรื่องที่เราคิดถึงคือ การเป็นข้าราชการไม่ใช่อาชีพที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานได้ ไม่เหมือนที่ดินและสวนที่เราทำสามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้ ผมคิดถึงเรื่องการส่งต่อให้ลูกด้วย การลงทุนตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามาก”

“การเกษียณสำหรับผมคือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต บางคนเกษียณแล้วคิดว่าคุณค่าในตนเองลดลง หวังพึ่งพาแค่เงินบำนาญที่ได้แต่ละเดือน แต่สำหรับผมแล้ว นอกจากกำไรที่ได้ การทำสวนทำให้ได้ออกกำลังกาย สมองเราได้คิด ได้ทำงานเล็ก ๆ น้อยในแต่ละวัน ได้พบผู้คนใหม่ ๆ จากการหาตลาด หากเหนื่อยเราก็แค่พัก มันเป็นชีวิตหลังเกษียณที่สมบูรณ์แบบแล้วสำหรับผม”

“พอเกษียณไม่ได้หมายความว่าเราต้องตาย ต้องหยุดทำงาน กลับกันการเกษียณสำหรับผมคือการได้เริ่มต้นทำงานใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยทำมาก่อน ผมโชคดีที่วางแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากเกษตรตั้งแต่ก่อนเกษียณ พอเราได้ลุยก่อน ทดลองทำก่อนว่าเราชอบจริงใช่ไหม ความสนุกมันอยู่ที่ทุกอย่างเราเรียนรู้ใหม่หมด วิธีการปลูกให้ผลผลิตสวยงาม วิธีการดูแลคำนวณต้นทุน การค้าขายว่าต้องทำอย่างไร ผมว่าชีวิตหลังเกษียณของผมสมบูรณ์แบบเพราะผมได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจอยากทำตั้งแต่แรก”

สินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับข้าราชการบำนาญ

เติมเต็มความสุขหลังเกษียณ

  • ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง 3.95 % ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยปกติอยู่ระหว่าง 3.95 % 6.23 % ต่อปี*)

  • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด
  • ผ่อนนานสูงสุด 30ปี
  • ไม่จำกัดอายุผู้กู้
  • อนุมัติไวภายใน 1 วัน

วันนี้ – 29 ธ.ค. 66

สมัครได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://krungthai.com/link/manoottangwai-pensionloan

*อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR -3.62 = 3.95% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา และอัตราดอกเบี้ยปกติเริ่มต้น MRR -1.345% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR = 7.57% ต่อปี ณ วันที่ 20 พ.ย. 66) | อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ