เส้นทางการเติบโตของ 3 คนรุ่นใหม่ เพื่อให้อยู่รอดในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เรียน…รู้…รอด

พบกับเรื่องราวของ 3 คนรุ่นใหม่

กับเส้นทางการเติบโต โดยการค้นหาเส้นทางชีวิตที่เหมาะกับตัวเอง

แม้ต้องฟันฝ่าอุปสรรค ข้อจำกัดและเงื่อนไขของชีวิตมากมาย

แต่พวกเขาสามารถมีอาชีพ มีรายได้ และมีอนาคตที่สดใส

“ณัฐฐิณี เสมอ” (น้องเอิร์น) นักสู้หัวใจแกร่ง ผู้ค้นหาโอกาส กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ กับอาชีพผู้ช่วยพยาบาลจนกลายเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว

“ชนัญณิฏา วงทองเหลือ” (น้องยีนส์) ผู้มีใจมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง รู้จักวางแผนต่อยอด สู่การเป็นผู้ช่วยเภสัชกร และยังเป็นเสมือนเสาหลักของครอบครัว

“ธรรมรัฐ มูลสาร” (น้องเอิร์ท) เด็กหนุ่มผู้ค้นพบสิ่งที่ตนเองหลงใหล นั่นคืออาชีพ “ช่างตีเหล็ก” จนนำไปสู่การเรียนรู้ นอกห้องเรียน ด้วยความพยายาม ลงมือทำจริง ทำให้เขากลายเป็นเจ้าของโรงตีมีดผู้เป็นความหวังของชุมชน

พวกเขาทั้ง 3 คน จะมาบอกว่า เรียนอย่างไร ต้องรู้อะไร เพื่อให้อยู่รอดในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ