วิธีดูแลผู้สูงวัยเมื่อติดเชื้อโควิด-19 ต้องแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation ระหว่างรอเตียง

เมื่อผู้สูงวัยติดโควิด อยู่บ้าน และยังไม่มีเตียง จะดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไร ใน 14 วัน อันตราย

มนุษย์ต่างวัย ชวน นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

มาแนะนำวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้น เมื่อผู้สูงวัยในบ้านติดเชื้อโควิด และยังไม่ได้เตียง รวมถึงแนะนำการออกแบบทิศทางลมเพื่อป้องกันผู้ดูแลผู้ติดเชื้อ ไม่ติดโควิดไปพร้อมกัน

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ