การออกแบบเมืองที่ดี สร้างผู้สูงอายุที่มีคุณภาพได้

ตอนเด็ก ๆ เราอาจเคยจินตนาการไว้ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร แต่พอโตแล้ว เคยมีใครลองคิดไหมว่า “เราจะแก่ไปแบบไหน”

มีงานวิจัยบอกว่าเราจะกลายเป็นผู้สูงวัยแบบไหนขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์เพียงแค่ 25 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 75 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือขึ้นอยู่กับ “สภาพแวดล้อมที่เราอยู่” ถ้าเราอยู่ในเมืองที่มีสวนสาธารณะใกล้บ้าน, มีพื้นที่สีเขียว หรือมีการออกแบบเมืองให้เดินได้ ก็จะช่วยให้คนในเมืองได้มีกิจวัตรประจำวันที่ได้ขยับร่างกายเยอะ ๆ ได้มีพื้นที่ออกกำลังกาย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพง ๆ หรือได้ลดความเครียดจากการสูดอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่สีเขียว สิ่งเหล่านี้จะช่วยสั่งสมวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่ดีให้กับคนในเมือง เพื่อสร้างผู้สูงวัยคุณภาพที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี

มนุษย์ต่างวัย ชวนสำรวจ “ศูนย์สร้างสุขทุกวัยลุมพินี” หนึ่งในตัวอย่างของการออกแบบพื้นที่เพื่อให้ทุกคนได้มาดูแลสุขภาพกาย-สุขภาพใจ มีกิจกรรมมากมายให้ได้มามีปฏิสัมพันธ์กัน ในสถานที่ใจกลางเมือง เข้าถึงง่าย ราคาไม่แพง และล้อมรอบไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติที่ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาว คนสูงวัย หรือคนวัยไหน ก็สามารถใช้พื้นที่นี้สร้างตัวเอง ให้สามารถแก่ไป “เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด”

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ