“สุทธิพงษ์ สุริยะ” ฟู้ดสไตลิสต์ระดับแนวหน้าของไทย ผู้ตั้งใจกลับบ้านเกิดเพื่อเปลี่ยนงานพื้นถิ่นให้เป็นงานเลอค่าระดับโลก

มนุษย์ต่างวัยเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ เพื่อไปพูดคุยกับคุณสุทธิพงษ์ สุริยะ หรือ “ขาบ” ฟู้ดสไตลิสต์ระดับแนวหน้าของไทย เจ้าของรางวัลระดับโลก อย่าง “ กูร์มองด์ อวอร์ด (Gourmand Awards) ” สาขาอาหารพื้นถิ่น

“คุณขาบ” เกิดและเติบโตที่ อ.โซ่พิสัย ด้วยความที่ได้ซึมซับวิถีชีวิตและธรรมชาติมาตั้งแต่ในวัยเด็ก จึงอยากจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม

ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวบ้านหลายอย่าง เช่น พญานาค มาออกแบบให้ร่วมสมัย กลายเป็นภาพกราฟฟิตี้ตามผนังบ้านของชาวบ้าน หรือโมเดลนาคกี้ เพื่อสร้างจุดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยว และยังปรับปรุงพื้นที่บ้านของตนเองให้เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต เพื่อถ่ายทอดและสะท้อนวิถีชาวบ้านในชุมชน

สิ่งที่เขาตั้งใจทำ ไม่ได้เพราะหวังผลประโยชน์เพื่อตนเอง แต่มีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐาน เมื่อเรียนจบก็สามารถกลับมาพัฒนาหมู่บ้านของตนเองได้

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ