‘ผู้ใหญ่บ้านวันดี แห่งชุมชนมาบจันทร์’ หญิงแกร่งที่ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลง

เมื่อผู้ตามกลายมาเป็นผู้นำ ‘วันดี อินทรพรม’ หรือ ผู้ใหญ่วันดี แห่งหมู่บ้านมาบจันทร์ หญิงแกร่งที่ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลง

จากการลงมือทำอย่างเนื่องตลอด 19 ปี พลังแกร่งในความเป็นหญิงของเธอ ได้เปลี่ยนความแห้งแล้งบนเขาหัวโล้น เป็นป่าต้นน้ำที่มีสายน้ำไหลลงมาหล่อเลี้ยงชุมชนอีกครั้ง และกลายเป็นหนึ่งในโมเดลตัวอย่าง ด้านการจัดการน้ำในระดับประเทศ

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ