แม่ภัทชา ตัวแม่แห่งวงการกล้วย แปลงร่างกล้วยจนเพิ่มมูลค่าขึ้น 40 เท่า !

#ชีวิตติดปีก

มนุษย์ต่างวัยพาไปพูดคุยกับแม่ภัทชา ตนะทิพย์ อายุ 60 ปี เจ้าของแบรนด์กล้วยหอมทองแปรรูป วิสาหกิจชุมชน ต.วังน้อย จ. แพร่ ที่มีจุดเริ่มมาจากปัญหากล้วยล้นตลาด จนราคาตกต่ำการปลูกกล้วยจำนวนมากในชุมชน แม่ภัทชาจึงเข้าร่วมเรียนรู้กับโครงการพลังชุมชนกับ SCG จนเกิดไอเดียใหม่ในการแปรรูปกล้วยธรรมดาให้กลายเป็นซีเรียลกล้วย กล้วยหอมทองโกโก้ โจ๊กกล้วยหอมทอง และอีกกว่า 8 ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจาก กล้วยกิโลกรัมละ 8 บาท เพิ่มขึ้นถึงกิโลกรัมละ 350 บาท

ไอเดียใหม่ ๆ ที่เกิดจากการลองผิดลองถูกของแม่ภัทชา ไม่เพียงแต่สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชนเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ของแม่ภัทชายังชวนคนรุ่นใหม่ในชุมชนมาร่วมทำงานด้วยเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ ให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมและกลับมาทำงานที่บ้าน

รับชมคลิปเต็มได้ที่: https://youtu.be/CkA7H7foo6c

Credits

Author

  • มนุษย์ต่างวัย

    Authorพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสังคมสูงวัยในมุมที่สนุก สร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวัย

ถึงจะต่างวัยแต่ก็
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ